MVVM – Wykańczamy Model i zaczynamy ViewModel

  • przez
Gadające głowy: Łukasz Stocki i Szymon Kowalski

Główna część logiki siedzi w Model-u. Musimy go jeszcze dokończyć co nie powinno zająć zbyt dużo czasu.

Gdy go już mamy to zaczynamy pracę nad ViewModelem. Jego zadaniem jest branie danych z modelu i je transformować (jeśli trzeba) dla widoku. Więc jest most między modelem, logiką biznesową, a widokiem czyli warstwą prezentacji. Dzięki temu widok zajmuje się tylko prezentowaniem danych. Logika biznesowa w modelu jest bardziej abstrakcyjna i związana z domeną. A właśnie view model zajmuje się tłumaczeniem jednego w drugie i komunikowaniem obu tych światów.

Do transformacji wykorzystamy funkcje wyższego rzędu jakie są dostępne w Swift. Czyli map i flatMap. W przyszłości jeszcze będziemy mieli wiele do opowiedzenia o nich.

Kod z odcinka a właściwie to z paru: https://github.com/sloik/LekkoTechnologiczni/tree/s0e08_kik_mvvm_part_2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.