Funkcyjny Swift – map, flatMap, filter, reduce

  • przez
Gadające głowy: Dominik Reczek i Łukasz Stocki

Mapa to pomysł dużo szerszy niż “helper metodka na arejce”. Jest wiele struktur, na których można zdefiniować funkcję `map`.

Możemy spojrzeć na map-ę jako na implementację wzorca projektowego. Czegoś co często się powtarza w kodzie. Chodzi o przekazywanie wyniku jednej operacji na wejście do drugiej.

Jeżeli połączymy kropki i zobaczymy, że mapa jest zdefiniowana na różnych typach to zyskujemy jeden interface/metodę, który może nam posłużyć do pracy ze wszystkimi typami na których można zdefiniować tą operację.

Plac zabaw z serii odcinków: https://github.com/sloik/LekkoTechnologiczni/tree/functional_functions

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.